Πως δημιουργούμε ένα module για Joomla 2.5

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας module για το Joomla 2.5 CMS γράφοντας τον δικό μας κώδικα ακολουθούμε την εξής διαδικασία :

1.Αποφασίζουμε ένα όνομα. Όλα τα modules ξεκινούν με mod_

   ( π.χ : mod_mymodule )

2. δημιουργούμε έναν κατάλογο ( π.χ. mod_mymodule ) με τα εξής αρχεία :

    index.html

    helper.php

    mod_mymodule.xml

    mod_mymodule.php

   \tmpl\default.php

   \tmpl\index.html

Εγκατάσταση Drupal CMS σε Windows PC

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Ένα από τα δημοφιλέστερα Συστήματα Διαχείρησης Περιεχομένου ( CMS ) ανοιχτού κώδικα είναι το Drupal

To Drupal είναι γραμμένο σε γλώσσα PHP  και χρησιμοποιεί MySQL database 

Θα δείξουμε με απλά βήματα πως μπορούμε να κάνουμε μία εγκατάσταση Drupal σε wampserver που έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας ή σε κάποιο server

H διαδικασία εγκατάστασης του wampserver περιγράφεται εδώ

Η διαδικασία περιγράφεται ως εξής :

Εγκατάσταση Joomla! CMS σε Windows PC

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Ένα από τα δημοφιλέστερα Συστήματα Διαχείρησης Περιεχομένου ( CMS ) ανοιχτού κώδικα είναι το Joomla!.

To Joomla είναι γραμμένο σε γλώσσα PHP  και χρησιμοποιεί MySQL database 

Θα δείξουμε με απλά βήματα πως μπορούμε να κάνουμε μία εγκατάσταση Joomla σε wampserver που έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας ή σε κάποιο server

H διαδικασία εγκατάστασης του wampserver περιγράφεται εδώ

Η διαδικασία περιγράφεται ως εξής :

Υποκατηγορίες

   
   

     

© Developerpages