Δημιουργία Υλικού με BAPI FunctionΑξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Λεπτομέρειες

Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο υλικό στο R/3 με BAPI Functions είτε καλώντας τες εσωτερικά από το R/3  είτε καλώντας τες από άλλη εφαρμογή εξωτερικά από άλλο σύστημα αφού έχουμε πρώτα εξασφαλίσει στην σύνδεση του συστήματος με το R/3.

Για την δημιουργία υλικού στο SAP R/3 με BAPI functions xρησιμοποιούμε  :

Για να πάρουμε αρίθμηση :

BAPI_STDMATERIAL_GETINTNUMBER 

με την οποία μπορούμε να πάρουμε κωδικούς βάζοντας σαν παραμέτρους:

- τον τύπο του υλικού (Material Type, field: MARA-MTART )

- τον βιομηχανικό τομέα ( Industry sector, field: MARA-MBRSH ) 

- πόσους αριθμούς υλικού θα παράγουμε.

View source
 
CALL FUNCTION 'BAPI_STDMATERIAL_GETINTNUMBER'
 EXPORTING
 MATERIAL_TYPE =
* INDUSTRY_SECTOR = ' '
* REQUIRED_NUMBERS = 1
* IMPORTING
* RETURN =
 TABLES
 MATERIAL_NUMBER =
 .
 

Για να δημιουργήσουμε το υλικό :

BAPI_MATERIAL_SAVEDATA

View source
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
 EXPORTING
 HEADDATA =
* CLIENTDATA =
* CLIENTDATAX =
* PLANTDATA =
* PLANTDATAX =
* FORECASTPARAMETERS =
* FORECASTPARAMETERSX =
* PLANNINGDATA =
* PLANNINGDATAX =
* STORAGELOCATIONDATA =
* STORAGELOCATIONDATAX =
* VALUATIONDATA =
* VALUATIONDATAX =
* WAREHOUSENUMBERDATA =
* WAREHOUSENUMBERDATAX =
* SALESDATA =
* SALESDATAX =
* STORAGETYPEDATA =
* STORAGETYPEDATAX =
* FLAG_ONLINE = ' '
* FLAG_CAD_CALL = ' '
* NO_DEQUEUE = ' '
* NO_ROLLBACK_WORK = ' '
* IMPORTING
* RETURN =
* TABLES
* MATERIALDESCRIPTION =
* UNITSOFMEASURE =
* UNITSOFMEASUREX =
* INTERNATIONALARTNOS =
* MATERIALLONGTEXT =
* TAXCLASSIFICATIONS =
* RETURNMESSAGES =
* PRTDATA =
* PRTDATAX =
* EXTENSIONIN =
* EXTENSIONINX =
 .
 


You have no rights to post comments

   
   

     

© Developerpages